Välkommen till Capellaskolan

Med lärande i fokus

Vårt mål är att öka barnens förmåga till lärande, kommunikation och självständighet.

Capellaskolan har verkat i Täby sedan 1996. Vi vänder oss i första hand till elever med tal/språksvårigheter, autismspektrumstörning, Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska tillstånd. Vårt arbetssätt utgörs av en tydliggörande pedagogik, TEACCH som grund. Andra beprövade metoder som TBA och Pecs kompletterar den skräddarsydda pedagogiken.

Vi arbetar utifrån ett helhetspedagogiskt koncept och tar emot elever från olika kommuner från förskoleklass till årskurs 9.

Vi arbetar med små elevgrupper, har hög personaltäthet och verksamheten genomsyras av ett helhetspedagogiskt koncept. Kring den enskilde eleven sker en kontinuerlig samverkan mellan skolan och hemmet. Personalen består av speciallärare, lärare och elevassistenter.  Vidare finns det ett elevvårdsteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator och speciallärare. Skolläkare, skolsköterska och psykolog anlitas via Täby kommuns skolhälsa.

Vi finns i Hägernäs i Täby. Lokaler och inredning är en del av det pedagogiska konceptet men integrering av olika aktiviteter sker i externa lokaler som till exempel i idrotten som vi har i F2-hallen. Vi har regelbunden tid i Tibble simhall.

Skolan följer Lgr 11 och arbetar både med kursplaner för grundskola och grundsärskola och styrs av de nationella mål. Betyg och omdömen ges utifrån de nationella målen.

Vi erbjuder också integrerad skolbarnsomsorg tills barnen fyllt 12 år. För barn 13 år och äldre finns LSS fritidstillsyn efter skoldagens slut med heldagsverksamhet under lovdagar.

Finansiering sker genom kommunbidrag och skolan är avgiftsfri för eleverna. Avgift för skolbarnsomsorg tas ut av hemkommunen.

Välkommen att boka tid för ett besök eller kontakta oss för mer information. Intresseanmälan eller ansökan om plats kan göras direkt till skolan vid personlig kontakt eller på avsedd blankett som finns att ladda hem som PDF fil här.

Kontakt:
Capellaskolan
Kanslihusgränd 8
183 68 Täby

Rektor Staffan Appelqvist nås på telefon 070-9616492 eller via mail staffan.appelqvist@capellaskolan.se

Expedition: 070-1835521
info@capellaskolan.se
www.capellaskolan.se