Skolskjuts

Hemkommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, barnets funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Föräldrarna ansöker i hemkommunen om skolskjuts. Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär.