Skolhälsovård

När en elev börjar i Capellaskolan får föräldrarna en blankett att fylla i som lämnas till skolsköterskan.

 

Skolsköterska
Marie Lövholm
E-post: marie.lovholm@capellaskolan.se
Telefon: 070-1062776 (via Ingela på skolexpeditionen)

 

Skolläkare nås genom skolsköterskan.

 

Förskoleklass
Broschyr “Välkommen till hälsovården” delas ut, uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser=kontrollelever.

 

År 1
Hälsobesök tillsammans med förälder. Kontroll av tillväxt (längd, vikt), syn, hörsel och rygg. Samtal om hälsa, skoltrivsel mm. vaccination ges mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR dos 2).

 

År 2-3
Uppföljning av kontrollelever.

 

År 4
Hälsobesök med hälsoenkät. Vanligtvis utan förälder. Kontroll av tillväxt och rygg.

 

År 5
Vaccination mot HPV (Humant papillovirus) med Gardasil erbjuds flickor i tvådosschema (0, 6 mån).Uppföljning av kontrollelever.

 

År 6
Hälsobesök med kontroll av tillväxt och rygg. Uppföljning av kontrollelever.

 

År 7
Uppföljning av kontrollelever.

 

År 8
Hälsobesök med hälsoenkät. Kontroll av tillväxt och rygg, syntest vid behov.

 

Från HT 2016 införs påfyllnadsvaccination dTp (=diTekiBooster) mot difteri, stelkramp, kikhosta i skolår 8.

 

Uppföljning av kontrollelever.

 

År 9
Medicinsk yrkesorientering inför gymnasieval. Uppföljning av kontrollelever.