Fritidshem

Capellaskolan har en fritidshemsverksamhet med roliga och stimulerande aktiviteter. Genom vår fritidsverksamhet får eleverna ingå i ett socialt sammanhang som främjar både lärande och sociala relationer.