Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk, förskoleklassen ska stimulera varje elevs utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning.

 

Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

Verksamheten styrs av del 1 och 2 i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11.

 

 

Ansökan om plats till Capellaskolans förskoleklass gör föräldrarna direkt till Capellaskolan. Barn boende i Täby söker dessutom på kommunens hemsida.