Årskurs 1-9

Capellaskolan är för elever i åk 1-9 som har behov av undervisning i en liten och resursstark grupp. Eleverna är indelade i mindre grupper och i varje grupp finns lärare och flera assistenter.

 

Vi har behöriga lärare i samtliga ämnen och vi erbjuder språkval svenska/engelska, franska, tyska och spanska. Vidare kan vi också erbjuda hemspråksundervisning i spanska, arabiska och finska.

 

Vi har två speciallärare, en med inriktning mot utvecklingsstörning och en med inriktning mot matematik. Utöver det är speciallärarna behöriga att undervisa i språk, NO, MA och SO.

 

Eftersom vi har många pedagoger finns det möjlighet att ägna mycket tid till individuell undervisning utifrån elevens behov. Vi erbjuder eleverna en strukturerad och trygg miljö där de får möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och utbildningen anpassas efter den enskilde elevens behov. Innehållet i verksamheten följer de mål som finns uppsatta i Lgr 11.

 

Vårt arbetssätt innebär bland annat:

  • Små undervisningsgrupper som ger en trygg miljö
  • Fokus på eleven och utveckling av elevens talanger
  • Tydliggörande struktur
  • Tillgång till specialpedagogiska hjälpmedel
  • Vägledning av våra kunniga pedagoger
  • Tät kontakt med hemmet