Förskoleklass

Från sex års ålder har barn rätt att börja i förskoleklass. Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar och ska fungera som en övergång mellan förskolan och den obligatoriska skolan. Förskoleklassen ska stimulera varje elevs utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning.

 

Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara. Förskoleklassen finns för det mesta i eller i nära anslutning till den skola som eleverna sedan ska gå i från årskurs 1.

 

Verksamheten styrs av del 1 och 2 i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11.

 

Att gå i förskoleklass kostar ingenting.

 

Ansökan om plats till Capellaskolans förskoleklass gör föräldrarna direkt till Capellaskolan. Barn boende i Täby söker dessutom på kommunens hemsida.